0

Card game

PUBG PC
(setting Medium)

Apex Legends (setting Low)

Assassin´s Creed Odyssey
(setting high)

Xoay hình Solidworks
(SPECviewperf 13)

Card chuyên dụng
tương đương
(SPECviewperf 13)

         

105 fps : P4000

         

87 fps: M2200

         

85 fps : K5100M

         

77 fps : K4100M/
M2000M

1070

100-120 fps

108-144 fps

70 fps

66 fps

63 fps : K3100M

1060

70-80 fps

65-80 fps

53 fps

55 fps

60 fps : M1000M

980M

65-75 fps

65-80 fps

44 fps

51 fps

 

1650

55-65 fps

65-75 fps

46 fps

50 fps

 

1050 Ti

50-60 fps

60-70 fps

37 fps

44 fps

46 fps :
K3000M/ K2100M

970M

50-60 fps

55-65 fps

36 fps

43 fps

1050

40-50 fps

50-60 fps

26 fps

42 fps

780M

40-50 fps

   

46 fps

         

42fps: W4710M

         

40 fps : K2000M/ K1100M

965M

40-50 fps

45- 55 fps

24 fps

36 fps

38 fps :
AMD 8790M/W5130M

770M

30-40 fps

   

32 fps

 

960M

30-40 fps

37- 45 fps

19 fps

33 fps

950M/ 850M
MX150

20-30 fps

28-35 fps

17 fps

29 fps

 
         

21 fps : Q1000M

0985843366
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty TNHH công nghệ máy tính LC Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn