0

Card game

PUBG PC
(setting Very Low, FHD)

Apex Legends (setting Low, FHD)

Assassin´s Creed Odyssey
(setting High, FHD)

Xoay hình Catia
(SPECviewperf 12)

Card chuyên dụng
ngang tầm giá
(SPECviewperf 12)

         

94 fps : P4000

           
           
           

1070

130-140 fps

140 fps

70 fps

72 fps

72 fps: M2200

1660 Ti

110-120 fps

130 fps

66 fps

61 fps

1060

87-100 fps

65-80 fps

53 fps

49 fps

59 fps : K5100M

980M

80-90 fps

65-80 fps

44 fps

38 fps

1650

85-98 fps

65-75 fps

46 fps

44 fps

1050 Ti

73-82 fps

60-70 fps

37 fps

31 fps

46 fps : M2000M / K4100M

970M

75-85 fps

55-65 fps

36 fps

28 fps

1050

63-70 pfs

50-60 fps

26 fps

26 fps

37 fps : M1000M

780M

55-65 fps

    20 fps

965M

55-65 fps

45- 55 fps

24 fps

24 fps

32 fps : K3100M

770M

40-45 fps

    14 fps

960M/ 860M

47-52 fps

37- 45 fps

19 fps

16 fps

23 fps : K3000M / W5130M

950M/ 850M/
MX150

37-43 fps

28-35 fps

17 fps

13 fps

20 fps : K2100M / W4710M

940MX / MX130

30-35 fps

28-35 fps
(setting HD)
ko chơi được  10 fps

16 fps : K1100M / K2000M

930M / 840M

30-35 fps
(setting HD)

28-35 fps
(setting HD)

ko chơi được

9 fps

11 fps : 8790M / R7 M370

           
           
0985843366
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty TNHH công nghệ máy tính LC Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn