0

Card game

PUBG PC
(setting Very Low,

Full HD)

Apex Legends

(setting Low,

Full HD)

Assassin´s Creed Odyssey
(setting high,

Full HD)

Xoay hình Solidworks
(SPECviewperf 13)

Card chuyên dụng
tương đương
(SPECviewperf 13)

         

105 fps : P4000

         

87 fps: M2200

         

85 fps : K5100M

         

77 fps : K4100M/
M2000M

1070

130-140 fps

120-144 fps

70 fps

67 fps

63 fps : K3100M

1060

87-100 fps

65-80 fps

53 fps

55 fps

60 fps : M1000M

980M

80-90 fps

65-80 fps

44 fps

51 fps

 

1650

85-98 fps

65-75 fps

46 fps

50 fps

 

1050 Ti

73-82 fps

60-70 fps

40 fps

44 fps

46 fps :
K3000M/ K2100M

970M

75-85 fps

55-65 fps

36 fps

43 fps

1050

63-70 fps

50-60 fps

31 fps

42 fps

780M

55-65 fps

   

46 fps

         

42fps: W4710M

         

40 fps : K2000M/ K1100M

965M

55-65 fps

45- 55 fps

29 fps

36 fps

38 fps :
AMD 8790M/W5130M

770M

40-45 fps

   

32 fps

 

960M / 860M

47-52 fps

37- 45 fps

24 fps

33 fps

950M / 850M / MX150

37-43 fps

28-35 fps

19 fps

29 fps

 
         

21 fps : Q1000M

0985843366
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty TNHH công nghệ máy tính LC Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn