0

Card game

PUBG PC
(setting Very Low, FHD)

Apex Legends (setting Low, FHD)

Assassin´s Creed Odyssey
(setting High, FHD)

Xoay hình Solidworks
(SPECviewperf 13)

Card chuyên dụng
tương đương
(SPECviewperf 13)

         

105 fps : P4000

         

87 fps: M2200

         

85 fps : K5100M

         

77 fps : K4100M/
M2000M

1070

130-140 fps

108-140 fps

70 fps

67 fps

 

1660 Ti

110-120 fps

110-140 fps

66 fps

69 fps

63 fps : K3100M

1060

87-100 fps

65-80 fps

53 fps

55 fps

60 fps : M1000M

980M

80-90 fps

65-80 fps

44 fps

51 fps

 

1650

85-98 fps

65-75 fps

46 fps

50 fps

 

1050 Ti

73-82 fps

60-70 fps

37 fps

44 fps

46 fps :
K3000M/ K2100M

970M

75-85 fps

55-65 fps

36 fps

43 fps

1050

63-70 pfs

50-60 fps

26 fps

42 fps

780M

55-65 fps

   

46 fps

         

42fps: W4710M

         

40 fps : K2000M/ K1100M

965M

55-65 fps

45- 55 fps

24 fps

36 fps

38 fps :
AMD 8790M/W5130M

770M

40-45 fps

   

32 fps

 

960M/ 860M

47-52 fps

37- 45 fps

19 fps

33 fps

950M/ 850M/
MX150

37-43 fps

28-35 fps

17 fps

29 fps

 

940MX / MX130

30-35 fps

       

930M / 840M / 750M / R7 M270 / HD 8790M

26-32 fps
(setting HD)

25-30 fps
(setting HD)

ko chơi được

 

21 fps : Q1000M

0985843366
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty TNHH công nghệ máy tính LC Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn